Taijiquan

NIVELUL I

I) VULTURUL DE BRONZ (Centura Albă)

Cerinţe tehnice:

A) Cunoaşterea poziţiilor şi a formelor de bază din Wushu:

• Poziţii (BU XING):

– Poziţia călăreţului (MA BU)

– Poziţia arcaşului (GONG BU)

– Poziţia pasului fandat lateral (PU BU)

– Poziţia pasului gol (XU BU)

– Poziţia laterală (XIE BU)

– Poziţia punctării solului (DING BU)

• Tehnici de bază de braţe şi picioare:

– Pumnul torent (CHONG QUAN)

– Impingerea palmei (TUI ZHANG)

– lovitura cu cotul (DA ZHOU)

– Palma cârlig (GOU)

– Lovitura cu picorul în faţă (ZHENG TI TUI)

– Lovitura cu picorul în lateral (CE TI TUI)

– Lovitura cu piciorul spre exterior (WAI BAI TUI)

– Lovitura cu piciorul spre interior (LI HE TUI)

– Izbitura cu călcîiul (DENG JIAO)

– Separarea picioarelor (FEN JIAO)

– Secerarea (SAO TUI)

B) Cunoaşterea unor combinaţii ale deplasărilor cu tehnici de braţe şi picioare

C) Atitudinea practicantului de arte marţiale exprimată prin privire

Cerinţe teoretice:

Semnificaţia salutului din Wushu (palma stângă deschisă – are caracter Yin, suplu – opreşte forţa pumnului drept – Yang, duritate)

Semnificaţia cuvântului Wushu (tehnica opririi armei – agresiunii – celuilalt)

Denumiri în limba chineză necesare la antrenamentul de Wushu:

– xuesheng (siue şăng) – elev

– laoshi (lao şî) – profesor

– shifu (şî fu) – maestru

– gongfu (kung fu) – rezultate obţinute prin muncă îndelungată, pentru practicantul de arte marţiale acest cuvânt exprimă nivelul său în practică

– bai (pai) – a saluta

– bai xuesheng (pai siue şăng) – salută elevul(ii)

– bai laoshi (pai lao şî) – salută profesorul

– bai shifu (pai şî fu) – salută maestrul

– ting (thing) – opriţi-vă

– jixu (dzi siu) – continuaţi

– zhuan shen (djuan şăn) – întoarceţi-vă cu 180 de grade

– zhun bei (djun pei) – pregătiţi-vă

– kai shi (cai şî) – începeţi

– yi (i) – unu

– er (ăr) – doi

– san (san) – trei

– si (sî) – patru

– wu (u) – cinci

– liu (liou) – şase

– qi (ci) – şapte

– ba (pa) – opt

– jiu (dziou) – nouă

– shi (şî) – zece

Vechime: este necesară o practică de minim 6 luni de zile, vârsta minimă: 10 ani.

Cerinţe morale:

Noţiuni de bază:

– asimilarea semnificaţiei salutului (într-un mod suplu mă voi opune folosirii forţei)

– nu folosesc artele marţiale sau vreo altă metodă pentru a obţine ceva ce nu mi se cuvine

– modestia: ceilalţi nu ar trebui să-mi cunoască nivelul din artele marţiale sau chiar să nu ştie că eu practic artele marţiale

Obs: aceste cerinţe legate de morală se păstrează pentru toate celelalte gradaţii.

II) VULTURUL DE ARGINT (Centura Galbenă)

Cerinţe tehnice:

A) Cunoaşterea formelor palmelor (SHOU XING):

– Pumn (QUAN)

– Palma deschisă (ZHANG)

– Palma cârlig (GOU)

B) Cunoaşterea poziţiilor (BU XING):

– Poziţia călăreţului (MA BU)

– Poziţia arcaşului (GONG BU)

– Poziţia arcaşului pe partea dreaptă (YOU GONG BU)

– Poziţia arcaşului pe partea stângă (ZUO GONG BU)

– Poziţia pasului fandat lateral (PU BU)

– Poziţia pasului fandat lateral pe partea dreaptă (YOU PU BU)

– Poziţia pasului fandat lateral pe partea stângă (ZUO PU BU)

– Poziţia pasului gol (XU BU)

– Poziţia pasului gol pe partea dreaptă (YOU XU BU)

– Poziţia pasului gol pe partea stângă (ZUO XU BU)

– Stând într-un picior (DU LI BU)

– Stând într-un picior pe partea dreaptă (YOU DU LI BU)

– Stând într-un picior pe partea stângă (ZUO DU LI BU)

– Poziţia laterală (XIE BU)

– Poziţia laterală pe partea dreaptă (YOU XIE BU)

– Poziţia laterală pe partea stângă (ZUO XIE BU)

– Poziţia punctării solului (DING BU)

– Poziţia punctării solului pe partea dreaptă (YOU DING BU)

– Poziţia punctării solului pe partea stângă (ZUO DING BU)

C) Cunoaşterea celor 8 metode[1] fundamentale (SHOU FA):

– Apărarea (PENG)

– Rularea (LU)

– Presarea (JI)

– Împingerea (AN)

– Tragerea (CAI)

– Despicarea (LIE)

– Lovitura cu cotul (ZHOU)

– Lovitura cu umărul (KAO)

D) Cunoaşterea celor cinci atitudini:

– Stânga (ZUO)

– Dreapta (YOU)

– Faţă (QIAN)

– Spate (HOU)

– Echilibrul stabil (ZHONG)

E) Cunoaşterea tehnicilor de deplasare (BU FA):

– Păşirea către în faţă (SHANG BU)

– Retragerea (TUI BU)

– Păşirea în lateral (CE XING BU)

– Pasul adăugat (DING BU)

– Răsucirea piciorului (YAN BU)

F) Cunoaşterea tehnicilor de picioare (TUI FA):

– Separarea picioarelor (FEN JIAO)

– Izbitura piciorului (DENG JIAO)

– Piciorul florii de lotus (BAILIAN TUI)

– Bătaia piciorului (PAI JIAO)

Cerinţe teoretice:

1) Cunoaşterea stilurilor din Tajiquan:

– stilul Yang (Yangshi)

– stilul Chen (Chenshi)

– stilul Wu (Wushi)

– stilul Sun (Sunshi)

– stilul Wu (Wushi – cele două caractere din limba chineză ce descriu stilurile Wu nu sunt identice)

2) Cunoaşterea principiilor de bază ale Taijiquan-ului:

– circularitatea

– continuitatea

– naturaleţea

– relaxarea

– alternanţa Yin – Yang

Vechime: este necesară o practică de minim 1 an de zile

III) VULTURUL DE AUR (Centura Portocalie)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Următoarele tehnici de braţe:

1) Perierea (LOU ZHANG)

2) Menţinerea mingiei (BAO ZHANG)

3) Impingerea palmei către în faţă (DAN TUI ZHANG)

– Primele 6 forme din secvenţa de 24 de forme din stilul Yang:

1) Forma de început (QISHI)

2) Mângîie coama calului sălbatic pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU YE MA FEN ZONG)

3) Cocorul alb îşi desface aripile (BAIHE LIANG CHI)

4) Perie genunchiul şi păşeşte înainte pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU LOU XI AO BU)

5) Cântând la ţiteră (SHOU HUI PIPA)

6) Retragerea şi respingerea maimuţei (ZUO YOU DAO JUAN GONG)

Cerinţe teoretice:

Principiile Yin – Yang reflectate în practica Taijiquan-ului

Din punct de vedere al corpului, acesta este privit asemenea unui întreg în care diferitele părţi sunt în armonie. Armonia este dată de păstrarea proporţiilor dintre Yin şi Yang.

Din punct de vedere al trenului inferior:

– piciorul ce suportă greutatea este Yang

– piciorul ce nu suportă greutatea este Yin

Din punct de vedere al trenului superior:

– braţul ce acţionează este Yang

– braţul ce nu acţionează este Yin

Echilibrarea Yin – Yang din punct de vedere al întregului corp presupune următoarele:

● partea superioară şi partea inferioară sunt echilibrate

– dacă piciorul drept este Yang (susţine greutatea), atunci braţul drept va fi Yin (este inactiv)

– dacă piciorul stâng este Yang (susţine greutatea), atunci braţul stâng va fi Yin (este inactiv)

– dacă piciorul drept este Yin (nu susţine greutatea), atunci braţul drept va fi Yang (este activ)

– dacă piciorul stâng este Yin (nu susţine greutatea), atunci braţul stâng va fi Yang (este activ)

● partea dreaptă şi partea stângă sunt echilibrate

– dacă un picior este Yang (susţine greutatea), atunci celălalt picior va fi Yin (nu va susţine greutatea)

– dacă un braţ este Yang (este activ), atunci celălalt braţ este Yin (inactiv)

Vechime: este necesară o practică de minim 1 an şi 6 luni de zile

NIVELUL II

I) TIGRUL DE BRONZ (Centura Roşie)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Următoarele tehnici de braţe:

1) Mâna norilor (YUN SHOU)

2) Parare (BAN ZHANG)

3) Deviere (LAN ZHANG)

4) Lovitura cu pumnul (CHUI QUAN)

– Primele 14 forme din secvenţa de 24 Forme din stilul Yang:

1) Forma de început (QISHI)

2) Mângîie coama calului sălbatic pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU YE MA FEN ZONG)

3) Cocorul alb îşi desface aripile (BAIHE LIANG CHI)

4) Perie genunchiul şi păşeşte înainte pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU LOU XI AO BU)

5) Cântând la ţiteră (SHOU HUI PIPA)

6) Retragerea şi respingerea maimuţei (ZUO YOU DAO JUAN GONG)

7) Trăgând pasărea de coadă pe partea stângă (ZUO LAN QUE WEI)

8) Trăgând pasărea de coadă pe partea dreaptă (YOU LAN QUE WEI)

9) Bicul simplu (DAN BIAN)

10) Mâna norilor pe partea stângă (ZUO YUN SHOU)

11) Bicul simplu (DAN BIAN)

12) Mângîierea calului (GAO TAN MA)

13) Izbitura cu călcîiul drept (YOU DENG JIAO)

14) Lovirea urechilor cu ambii pumni (SHUANG FENG GUAN ER)

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 10 minute (MABU ZHAN ZHUANG)

Cerinţe teoretice:

Alternanţa Yin – Yang în practica Taijiquan-ului

– Atunci când Yang-ul începe să scadă la nivelul unui picior (braţ), el începe să crească la nivelul celuilalt picior (braţ)

– Atunci când Yin-ul începe să scadă la nivelul unui picior (braţ), el începe să crească la nivelul celuilalt picior (braţ)

– Atunci când Yang-ul creşte la nivelul unui picior (braţ), Yin-ul va scădea la nivelul celuilalt braţ (picior)

a) Din punct de vedere al respiraţiei

– Inspiraţia – Yin

– Expiraţia – Yang

b) Din punct de vedere al întregului corp

– „Deschidere” – Yin

– „Închidere” – Yang

● „Deschiderea” se referă la:

– retragere

– îndoire

– neutralizare

– acumulare de energie

– ridicare

● „Închiderea” se referă la:

– înaintare

– extindere

– acţiune-atac

– emitere de energie

– coborâre

c) Din punct de vedere al mentalului

– Mental activ (vizualizează forma următoare, ce va fi executată) – Yang

– Mentalul contemplativ (observă modul în care este executată forma ce a fost vizualizată anterior de către mental) – Yin

d) Din punct de vedere al legăturii dintre corp şi respiraţie

– Corpul Yin („Deschidere”) – respiraţie Yin (Inspiraţie);

– Corpul Yang („Inchidere”) – respiraţie Yang (Expiraţie);

e) Din punct de vedere al legăturii dintre corp şi mental

– Corpul este nemişcat (Yin) – mental Yang (este vizualizată următoare mişcare)

– Corpul în mişcare (Yang) – mental Yin (contemplă execuţia mişcării ce a fost vizualizată anterior)

Vechime: este necesară o practică de minim 2 ani de zile

II) TIGRUL DE ARGINT (Centura Verde)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Secvenţa completă de 24 de forme din stilul Yang:

1) Forma de început (QISHI)

2) Mângîie coama calului sălbatic pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU YE MA FEN ZONG)

3) Cocorul alb îşi desface aripile (BAIHE LIANG CHI)

4) Perie genunchiul şi păşeşte înainte pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU LOU XI AO BU)

5) Cântând la ţiteră (SHOU HUI PIPA)

6) Retragerea şi respingerea maimuţei (ZUO YOU DAO JUAN GONG)

7) Trăgând pasărea de coadă pe partea stângă (ZUO LAN QUE WEI)

8) Trăgând pasărea de coadă pe partea dreaptă (YOU LAN QUE WEI)

9) Bicul simplu (DAN BIAN)

10) Mâna norilor pe partea stângă (ZUO YUN SHOU)

11) Bicul simplu (DAN BIAN)

12) Mângîierea calului (GAO TAN MA)

13) Izbitura cu călcîiul drept (YOU DENG JIAO)

14) Lovirea urechilor cu ambii pumni (SHUANG FENG GUAN ER)

15) Întoarcerea corpului şi izbitura cu călcîiul stâng (ZHUAN SHEN ZUO DENG JIAO)

16) Şarpele care se târăşte prin iarbă pe partea stângă şi stând într-un picior (ZUO XIA SHI DU LI)

17) Şarpele care se târăşte prin iarbă pe partea dreaptă şi stând într-un picior (YOU XIA SHI DU LI)

18) Lucrând la suveică pe partea stângă şi pe partea dreaptă (ZUO YOU CHUAN SUO)

19) Caută acul pe fundul mării (HAI DI ZHEN)

20) Deschiderea braţelor asemenea evantaiului (SHAN TONG BEI)

21) Întoarcerea corpului, parează apără şi loveşte (ZHUAN SHEN BAN LAN CHUI)

22) Închiderea aparentă (RU FENG SI BI)

23) Împreunarea palmelor (SHI ZI SHOU)

24) Forma de încheiere (SHOU SHI)

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 15 minute (MABU ZHAN ZHUANG)

Cerinţe teoretice:

Descrierea mecanismului creşterii mobilităţii prin practica Taijiquan-ului

Ficatul:

– asigură libera circulaţie a energiei în interiorul corpului

– hrăneşte tendoanele şi articulaţiile

– asigură contractilitatea musculaturii

Ficatul este susţinut energetic de către rinichi. Soluţia pentru creşterea mobilităţii o constituie menţinerea Stâlpului”, întărind funcţia de cufundare a energiei caracteristice rinichilor.

Vechime: este necesară o practică de minim 2 an şi 6 luni de zile

III) TIGRUL DE AUR (Centura Albastră)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 20 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

– Secvenţa de 24 de forme din stilul Yang

– Primele 9 forme din secvenţa de 40 de forme din stilul Yang

Cerinţe teoretice:

Mecanismul mutării centrului de greutate

Vechime: este necesară o practică de minim 3 ani de zile

NIVELUL III

I) DRAGONUL DE BRONZ (Centura Mov)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile de bază

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 30 minute (MABU ZHAN ZHUANG)

– Secvenţa de 24 de forme din stilul Yang

– Primele 23 de forme din secvenţa de 40 de forme din stilul Yang

Cerinţe teoretice:

1) Relaţiile dintre mental, energie şi corp în practica Taijiquan-ului

a) Folosind atenţia se pune în mişcare energia,

energia – deplasându-se – va pune în mişcare corpul.”

b) „Mai întâi atenţia, apoi energia, apoi corpul.”

Acţiunea apare la nivelul mentalului şi se transmite prin energie la nivelul corpului, respectând principiul „de la interior către exterior” – ce determină Taijiquan-ul să fie un stil intern.

c) Din punct de vedere al corpului:

– Bazinul va mişca trunchiul

– Trunchiul va mişca umerii şi coapsele

– Umerii şi coapsele vor mişca braţele şi respectiv picioarele

– Braţele şi picioarele vor mişca palmele şi respectiv tălpile

– Palmele şi picioarele vor mişca degetele

Acesta este modul de transmitere al mişcării la nivelul corpului

2) Descrierea mecanismelor de acţiune ale Taijiquan-ului prin intermediul forţei de « cufundare »

● Sediul energiei se află în interiorul abdomenului inferior (“câmpul de cinabru inferior” – Xia Dantian)

● Prin intermediul energiei apare mişcarea abdomenului, a bazinului, transmiţându-se ulterior conform mecanismului descris mai sus, până la nivelul degetelor

● Energia se pune în mişcare atunci când:

– mentalul devine activ

– apare cufundarea („plutirea”) abdomenului şi relaxarea tuturor articulaţiilor – corpul este Yin

– există circularitatea la nivelul diferitelor porţiuni ale corpului

Observaţii:

– atunci când corpul este Yin, energia îl poate pune în mişcare

– atunci când există circularitatea corpului, apare libera circulaţie a energiei

– atunci când există libera circulaţie a energiei, mentalul poate conduce energia

Vechime: este necesară o practică de minim 4 ani de zile

II) DRAGONUL DE ARGINT (Centura Maro)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 45 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

– Secvenţa de 24 de forme din stilul Yang

– Secvenţa de 40 de forme din stilul Yang

Cerinţe teoretice:

Evoluţia în Taijiquan conform cu tratatele Taijiquan-ului – cunoaşterea:

« Celor 13 forme de mişcare »

« Cântecului despre cele 13 forme de mişcare »

« Tratatului Taijiquan-ului »

Vechime: este necesară o practică de minim 5 ani de zile

III) DRAGONUL DE AUR (Centura Neagră)

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 60 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

– Cunoaşterea aplicaţiilor marţiale pentru formele de Taijiquan

Cerinţe teoretice:

• Rolul moralei în artele marţiale

Mecanismul corect în antrenamentul din Wushu referitor la corectitudinea (acurateţea) mişcărilor, atitudine (privire), viteza de execuţie şi folosirea forţei:

– In prima fază, practicantul trebuie să înveţe mişcările corecte (traiectoria corectă a mişcărilor descrise, direcţia de execuţie a acestora, nivelul la care se execută, coordonarea dintre braţe, picioare, trunchi şi locul în care este orientată privirea)

– In a doua fază, practicantul trebuie să deprindă atitudinea fiecărei mişcări exprimată prin privire (prin felul în care trebuie să privească, nu numai prin locul în care este orientată privirea – acesta fiind deprins în prima fază)

– In a treia fază, practicantul trebuia să execute mişcările la viteza cerută de secvenţa şi stilul executat (nu se modifică viteza până nu sunt stăpânite elementele descrise în primele două faze)

– In a patra fază, practicantul va manifesta vigoare către exterior.

Vechime: este necesară o practică de minim 6 ani de zile

I-UL DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Primele 14 forme din secvenţa de 85 de forme din stilul Yang

– Împingerea mîinilor din Taijiquan (Tuishou) fără deplasare

Cerinţe teoretice:

Mecanismele Taijiquan-ului în domeniul menţinerii sănătăţii:

– îndepărtarea stress-ului: inhibiţia acelor părţi ale cortexului cerebral ce ţin de activităţile curente (ce duc la apariţia stress-ului) şi excitarea zonelor cortexului cerebral ce controlează diferite procese din interiorul corpului

– alternanţa Yin – Yang la nivel mental (contemplarea mişcării ce a fost vizualizată – vizualizarea mişcării următoare) conduce către o stare de linişte, ce permite modificarea conţinuturilor conştiinţei

Vechime:

– minim 7 ani de practică, vârsta minimă: 18 ani

Cerinţe morale:

– recomandarea instructorului sub îndrumarea căruia a lucrat la sală, continuitatea în comportament moral atât în artele marţiale (respectarea tuturor stilurilor de arte marţiale) cât şi în viaţa de zi cu zi (fără cazier, fără probleme în societate – la locul de muncă sau violenţe în familie)

AL II-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Primele 46 de forme din secvenţa de 85 de forme din stilul Yang

– Împingerea mîinilor din Taijiquan (Tuishou) cu deplasare

Cerinţe teoretice:

Mecanismele Taijiquan-ului în domeniul menţinerii sănătăţii:

– respiraţia abdominală inversă şi efectele sale asupra diferitelor părţi ale corpului: respiraţie, sistem digestiv, rinichi

Vechime:

– minim 8 ani de practică

Cerinţe morale:

– participarea la activităţi ce urmăresc creşterea nivelului teoretic şi practic: cel puţin un stagiu anual)

AL III-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Primele 66 de forme din secvenţa de 85 de forme din stilul Yang

Cerinţe teoretice:

Alte mecanisme terapeutice ale Taijiquan-ului:

– sistemul osteo-articular, nervos, uro-genital, sistemul imunitar, sistemul circulator

Vechime:

– minim 9 ani de practică

Cerinţe morale:

– participarea la activtăţi ce urmăresc creşterea nivelului teoretic şi practic: cel puţin un stagiu anual)

AL IV-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Intreaga secvenţă de 85 de forme din stilul Yang

Cerinţe teoretice:

– Semnificaţia celor 3 părţi ale sevenţei de 85 de forme din Taijiquan (Pământul, Omul şi Cerul) şi implicaţiile ce decurg de aici

Vechime:

– minim 11 ani de practică

Cerinţe morale:

– participarea la evenimente ce urmăresc dezvoltarea Taijiquan-ului (demonstraţii, seminare interne sau internaţionale)

AL V-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Elemente esenţiale ale stilului Chen:

– « tragerea firului de mătase » (chansijing)

– poziţii de bază (poziţia călăreţului – mabu, poziţia calăreţului pe jumătate – ban mabu, poziţia arcaşului – gongbu, poziţia pasului gol – xubu, poziţia punctării solului – dingbu),

– forme de creştere a energiei caracteristice stilului

Cerinţe teoretice:

– Importanţa stilului Chen în cadrul Taijiquan-ului (este stilul ce a stat la baza dezvoltării stilurilor actuale din Taijiquan: Yang, Wu, Sun şi Wu – se scrie cu alt caracter)

Vechime:

– minim 13 ani de practică

Cerinţe morale:

– participarea la evenimente ce urmăresc dezvoltarea Taijiquan-ului (demonstraţii, seminare interne sau internaţionale)

AL VI-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Cele 18 forme importante ale stilului Chen

– Sabia din Taijiquan: elemente de bază

Cerinţe teoretice:

– Caracteristicile stilului Chen

– Inţelegerea modului în care s-au transformat mişcările din stilul Chen în celelalte stiluri ale Taijiquan-ului (de exemplu: mâna norilor, biciul, retragerea şi respingerea maimuţei, etc.)

Vechime:

– minim 15 ani de practică

Cerinţe morale:

– merite deosebite în dezvoltarea Taijiquan-ului (organizarea de evenimente, publicarea unor publicaţii, menţinerea unui site pe Internet, etc.)

AL VII-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Prima parte a secvenţei tradiţionale din stilul Chen (Laojia yilu)

– Sabia din Taijiquan: cele 32 de forme

– Cunoaşterea unor elemente de bază din celelalte stiluri interne (Boxul formei şi al voinţei – Xingyiquan, Palma celor 8 trigrame – Baguazhang)

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 80 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

Cerinţe teoretice:

– Cunoaşterea caracteristicilor celorlalte stiluri interne (Boxul formei şi al voinţei – Xingyiquan, Palma celor 8 trigrame – Baguazhang)

Vechime:

– minim 18 ani de practică

Cerinţe morale:

– pregătirea unui număr de cel puţin 10 oameni ce au devenit instructori de Taijiquan

AL VIII-LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– A doua parte a secvenţei tradiţionale din stilul Chen (Laojia yilu)

– Taiji Qigong – forme energetice ale Taijiquan-ului

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 100 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

Cerinţe teoretice:

– Cunoaşterea principalelor trasee energetice folosite în Taijiquan

Vechime:

– minim 21 ani de practică

Cerinţe morale:

– Merite deosebite în dezvoltarea mişcării de arte marţiale din România, sprijinirea unor activităţi importante ale Federaţiei Române de Arte Marţiale

AL IX -LEA DAN

Cerinţe tehnice:

– Toate tehnicile anterioare

– Intreaga secvenţă tradiţională din stilul Chen (Laojia yilu)

– Impingerea mâinilor din stilul Chen

Stâlpul din poziţia călăreţului pentru 120 de minute (MABU ZHAN ZHUANG)

Cerinţe teoretice:

– Stăpânirea caracteristicilor stilurilor interne şi externe ale Wushu-ului

– Drumul stilurilor interne porneşte de la cultivarea atenţiei, a privirii, a gândurilor – spre deplasarea energiei – spre întărirea organelor interne şi a centrilor energetici – spre manifestarea vigorii către exterior

– Drumul stilurilor externe porneşte de la întărirea musculaturii, a articulaţiilor, a oaselor – spre activarea energiei – spre implicarea mentalului în execuţia mişcărilor

Obs: în final, atât stilurile interne, cât şi cele externe ajung în acelaşi loc

– Cunoaşterea principalelor stiluri din Wushu

– Cunoaşterea teoriei transformărilor şi aplicabilitatea acesteia la Taijiquan

Vechime:

– minim 25 ani de practică

Cerinţe morale:

– susţinător de grupare, o morală desăvârşită, sprijinirea mişcării de arte marţiale, a F.R.A.M.

Observaţie: Se poate acorda şi onorific în cazuri deosebite.


 

[1] Restul tehnicilor sunt combinaţii ale acestor metode