FRWK

Certificat de identitate sportivă nr. 0077400/18.12.2018; Număr de identificare din Registrul sportiv B/C/00002/2018

Federația Română de Wushu Kungfu (FRWK), înființată în anul 2018, este continuatoarea de drept a Departamentului Wushu Kungfu, care a coordonat activitatea ramurii sportive Wushu Kungfu în cadrul Federației Române de Arte Marțiale, încă din anul 1990. Federația nou inființată preia întregul palmares obținut, precum și întregul istoric al activității desfășurate în perioada funcționării în FRAM.

FRWK este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să desfășoare, să organizeze și să controleze activitatea ramurii sportive Wushu Kungfu în România, conform Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, precum și singura autoritate Wushu Kungfu din România recunoscută de organismele internaționale IWUF și EWUF.

Comitetul Director al FRWK
Președinte – Ion Benea
Vicepreședinte – Florin Gurbănescu
Vicepreședinte – Silviu Ștefăniță Obeanu
Secretar General – Petru Grindeanu
Membru – Horațiu Constantin Bîrleanu
Membru – Sonia Grindeanu
Membru – Atila Ladislau Horvath
Membru – Gabriel Oroviceanu
Membru – Constantin Vasilescu

Comisii și colegii

Statutul FRWK

Regulamente și formulare oficiale

Program activități 2021

Cotizații 2021