Distincții sportive

Antrenorii Emeriți FRWK 

Maeștrii Emeriți ai Sportului FRWK

Maeștrii ai Sportului FRWK

Pentru rezultate deosebite obținute de sportivii români în competițiile naționale și internationale oficiale, Ministerul Tineretului și Sportului acordă acestora, precum și antrenorilor care i-au pregătit, titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului, respectiv de Antrenor Emerit. În conformitate cu Ordinul nr.1072/2016, aceste titluri se acordă de către Ministerul Tineretului și Sportului, la propunerea federațiilor sportive naționale. Comitetul Director al Federației Române de Wushu Kungfu, evaluează și aprobă cererile structurilor sportive afiliate la FRWK pentru sportivii, respectiv antrenorii care solicită acordarea acestor titluri.

Solicitarea de acordare a Titlurilor de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului sau, după caz, Antrenor Emerit se va face în scris, de către sportiv sau antrenor, cu acordul și recomandarea structurii sportive la care activează, pe formularul anexat; formularul, la care se atașează 2 fotografii, va fi transmis de către structura sportivă la secretariatul federației. Comitetul Director al FRWK analizează solicitarea, evaluează atât performanțele sportive, cât și conduita morală și poate aproba solicitarea de acordarea titlului de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Norme de clasificare sportivă

Cerere de atribuire titlu sau clasificare sportivă