Adunări Generale

Adunare Generală Ordinară 23 martie 2024: convocator, model împuternicire

Adunare Generală Ordinară 11 martie 2023: convocator, hotărâre

Adunare Generală Extraordinară de Alegeri 8 octombrie 2022: convocator, hotărâre

Adunare Generală Ordinară de Alegeri 24 septembrie 2022: convocator, hotărâre

Adunarea Generală Ordinară 9 aprilie 2022: convocator

Adunare Generală Ordinară 27 martie 2021: convocator

Adunare Generală Ordinară 29 februarie 2020: convocator

Adunare Generală Ordinară 18 mai 2019: convocator